Spausdinti

LEV BECHAKAS

Autorius Loreta. Posted in Mokytojai

LEV BECHAKAS (Lietuva)

Tai respublikinės Jogos Mokyklos įkūrėjas. Pirmas žmogus jogas, turintis sidhi dovaną, kokį man teko regėti savo akimis. Sidhi – tai pašalinis jogos poveikis, pasireiškiantis antgamtinėmis savybėmis. Gali būti, kad pats Mokytojas šią dovaną vadina ir laiko kažkuo kitu, bet aš šį kartą tai pavadinsiu sidhi.

Šio žmogaus gyvenimas iki mokytojavimo pradžios pilnas didelių išbandymų – Černobilis tuoj po atominės elektrinės sprogimo, spindulinė liga, klinikinės mirtys... Mokytojavimas nuo to ir pasidėjo, kad reikėjo rinktis – mirti ar pradėti mokyti. Jo pasirinkimas aiškus. Ir šio žmogaus gyvenimo būdas labai akivaizdžiai rodo, kad jis myli gyvenimą labiau nei kiti. Gyvenimą ir žmonių rasės evoliuciją jis skelbia savo mokykloje. Praktikos, kurių jis moko, prasideda paprastais jogos pratimais ir pranajama, bet šalia jų yra ir kita linija – ta, kurios paaiškinti neįmanoma. Daugybė įvairių praktikų išlaisvina asmenybę iš bet kokių kompleksų, stereotipų, išankstinių nuomonių, vysto savybes, kurios kol kas realiai neturi net oficialių terminų, kaip tai pavadinti...  Evoliuciniu požiūriu Mokytojo ir jo artimiausių mokinių sąmonė labai toli ateityje.

Žinoma, skaitytojui knieti sužinoti, kokią visgi tą antgamtinę sidhi savybę jis turi... Deja, apie tai pasakodavau ištisus metus savo studentams Respublikinėje Jogos Mokykloje. Jie klausydavosi ir bandydavo tai suprasti. Bet kai patys susitikdavo su ta savybe akis į akį, nustebę sakydavo: „Tai visai kas kita, nei aš įsivaizdavau“. Taigi, nusakyti jos neįmanoma. Galima tai tik pačiam patirti...

Levo Bechako internetinis puslapis www.lev.lt 

Knyga, besiremianti Mokytojo mokymu apie čakrų sistemą "Subtilieji kūnai ir čakros"